Средната сметка за електроенергия за клиентите на ЧЕЗ за консумираната електроенергия през януари е 64 лева с ДДС, а средното потребление е 349 квтч.

Фактурите обхващат новогодишните празници и двата периода с по-съществени застудявания през първата и третата седмица на януари. Данните за потреблението и средната сметка на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България са аналогични с тези през миналия януари, когато средната консумация е била 346 квтч, а средната фактура - 63 лв.

В сравнение с декември 2015 г. консумацията на клиентите на ЧЕЗ през януари е нараснала средно с 27.84%. Причината е рязкото падане на температурите – средно от 4.2 градуса по Целзий през декември 2015 г. до -0.7 градуса следващия месец. Това доведе до увеличение на средните фактури за клиентите на ЧЕЗ с 28% за консумираната ел.енергия през януари спрямо декември.

Консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток. Затова от ЧЕЗ редовно призовават към разумно и отговорно потребление. Обаче процентът на домакинствата, които се отопляват на електричество, е значително по-висок от този в останалите страни от Европейския съюз. Това се отразява и върху стойността на месечните фактури през студените зимни месеци. Статистиката на ЧЕЗ показва, че през зимата консумацията на електроенергия на обслужваната от дружеството територия в Западна България традиционно отбелязва ръст от 30-40% спрямо потреблението през септември.

На клиентите, които срещат трудности при посрещане на разходите за електроенергия през отоплителния период, от няколко години ЧЕЗ предлага услугата „Персонален съветник“. Благодарение на продукта потребителите, които имат нужда от разсрочване на плащанията,  могат да получат индивидуален план за плащане на вноски, съобразно възможностите им. За се възползват от услугата „Персонален съветник“ е необходимо клиентите да подадат заявление в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в Западна България.