Несъстоятелни и напълно неприемливи са мотивите на искането за повишаване на изкупната цена на въглищата. Това се казва в открито писмо от Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка с протеста на миньорите в енергийния комплекс "Марица Изток" срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата.

Според работодателите, недостигът на пари е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на въглищата, пишат от АИКБ.

Миньорите протестират за по-висока цена на въглищата

Миньорите протестират за по-висока цена на въглищата

Да не се ликвидира добива на въглища

За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са "обраснали" с недопустимо многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви съображения, но не и поради производствена необходимост, пишат от работодателската асоциация.

От работодателската асоциация се обръщат към миньорите, работещи в рудниците, и към здравомислещите синдикалисти да обърнат негодуванието си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, срещу които всеки негодува.

"Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на електроенергията и за промишлени, и за битови нужди", предупреждават от АИКБ.

По-високи заплати за миньорите от "Мини Марица Изток"

По-високи заплати за миньорите от "Мини Марица Изток"

В минно-добивната промишленост у нас работят 22 342 души

Това незабавно ще доведе до спадането на конкурентоспособността на цели отрасли, където от години българските предприятия се съревновават в глобален план. В тези отрасли всяко нарастване на себестойността води до загуба на конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не проваляме български производители и техните работници поради нежеланието си да подредим собствения си двор, призовават от работодателската асоциация.

От АИКБ категорично възразяват срещу повишаването на изкупната цена на въглищата. Те не приемат и всякакви други действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на конкурентоспособност на български предприятия. Работодателите искат реално оптимизиране на управлението на рудниците, захранващи енергийния комплекс "Марица Изток".