Бизнесът настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи предвид растящите цени на тока.

В съвместна позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюза за стопанска инициатива се посочва, че днес "с изненада и неудовлетворение" приемат обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на борсовите цени.

Те изразяват учудване от обявлението, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от действителната пазарна цена.

От 1,5 до 2 млрд. лева компенсации за ток и газ дава държавата

От 1,5 до 2 млрд. лева компенсации за ток и газ дава държавата

Средствата ще се осигурят от Фонда за сигурност на енергийната система

От бизнеса са категорични, че това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между действителната пазарна цена за юли 2021 г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Те посочват, че към 21 декември 2021 г. средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. По този начин прогнозната цена за 22 декември е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh.

"Дори при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската индустрия", подчертава се в позицията.

Според бизнеса приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но и ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа.

Васил Велев за цените на тока: С мораториум или решение на парламента не става

Васил Велев за цените на тока: С мораториум или решение на парламента не става

Според него трябва да се действа, докато има екстремни цени

Много от предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за бита в размер на 119 лв./MWh и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже положително въздействие за запазване на производството и работните места, предупреждават петте организации.

По тази причина те призовават Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение.

Сериозен спад на цената на тока от пролетта

Сериозен спад на цената на тока от пролетта

След март ефективността на производството на електроенергия от слънце нараства значително