Малко под 2 млн. лева е размерът на вноската за месец април 2024 г., която се внася в държавния бюджет от компаниите у нас, които работят с руски суров нефт. Това става ясно от съобщение от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

Съгласно чл. 1 от влезлия в сила през ноември 2023 г. Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт производителите на нефтопродукти от суров нефт от Русия са задължени да плащат месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Конкретната сума се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15-то число на текущия месец по регламентирана в закона формула.

Близо 3.4 млн. лв. трябва да внесе "Лукойл" за март месец

Близо 3.4 млн. лв. трябва да внесе "Лукойл" за март месец

Вноската се определя ежемесечно със заповед на министъра на икономиката

Размерът на вноската за април 2024 г. е 1 997 271 лв. Той е определена със заповед ресорния министър в служебния кабинет Петко Николов.

В изчислението е използвана средномесечната цена за месец април 2024 г. на суров нефт сорт "Брент" на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 89.940 щатски долара за барел.

13.25 млн. лв. е вноската за февруари за компаниите, ползващи руски суров нефт у нас

13.25 млн. лв. е вноската за февруари за компаниите, ползващи руски суров нефт у нас

По Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец

Взете е предвид и средномесечната цена за месец април 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ.

Държавата си чака парите от "Лукойл"

Държавата си чака парите от "Лукойл"

Ако това не стане, НАП се заема със събирането на вноската

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец април 2024 г. за литри нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец април 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция "Митници".