"Булгаргаз" предложи на КЕВР увеличение с 4.34% в цената на природния газ за 2-рото тримесечие на 2018 г.

Това съобщиха от пресцентъра на "Булгаргаз" ЕАД.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, са внесли предложение в КЕВР да се утвърди нова цена на природния газ.

Така за второто тримесечие на 2018 г. стойността да бъде в размер на 369.66 лв./хм3 или 34.84 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената за утвърждаване цена за ІІ-ро тримесечие на 2018 г. се изменя както следва:

- увеличение с 4.82% или 17,01 лв./хм3;
- увеличение с 4.34% или 1,45 лв./MWh.