От дружеството публикуват първо в медиите своите заявки за поскъпване със 7 % на природния газ в съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката. От "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, представят пред медиите месец преди да подадат искането си в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявлението за по-високи цени.

По-скъп газ с 3% иска "Булгаргаз" от 2018 г.

По-скъп газ с 3% иска "Булгаргаз" от 2018 г.

Предложението е внесено в регулатора КЕВР

Прогнозната цена на природния газ за второто тримесечие на 2018 г. е 377,29 лв./хм3 или 35,69 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за първо тримесечие на 2018 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за второ тримесечие на 2018 г. се увеличава с 24,64 лв./хм3 или 6,99 %. Увеличението е с 2,30 лв./MWh или 6,89%.

Възможно запориране на сметки на "Булгаргаз" по отношение на "Петрокелтик"

Възможно запориране на сметки на "Булгаргаз" по отношение на "Петрокелтик"

"Петрокелтик" е от най-големите британски инвеститори в България и държи концесията за добив на газ от три блока в шелфа на Черно море

От дружеството обосновават исканото поскъпване с: "очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос".

„Булгаргаз” предлага газът да поскъпне с близо 5%

„Булгаргаз” предлага газът да поскъпне с близо 5%

От първото тримесечие на 2018 г.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за второ тримесечие на 2018 г. ще бъде внесено в КЕВР на 09 март 2018 г.