67,27 лв./MWh цена на природния газ за ноември 2023 г. предлага "Булгаргаз".

От дружеството отбелязват, че цените, на които се търгуват количествата за доставка през ноември на холандския газов хъб TTF, който е еталон за ценовите нива на синьото гориво в Европа, са се повишили до 49 EUR/MWh, или с над 25% за една седмица.

"Булгаргаз" отчита, че това се дължи на няколко фактора, сред които са ситуацията в Израел, заплахите за стачки сред част от служителите в LNG сектора в Австралия и установения теч в Балтийския газопровод, обслужващ скандинавските страни.

На 1 ноември в Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде депозирано окончателното предложение за цената на природния газ за същия месец, при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31 октомври.

Припомняме, утвърдената от КЕВР цена на природния газ за октомври е 60,41 лв./MWh.

КЕВР утвърди по-ниските цени на газа за октомври

КЕВР утвърди по-ниските цени на газа за октомври

Цената за крайните снабдители и производители на топлинна енергия е 60,41 лв./MWh без акциз и ДДС