Още на 26 април, когато "Газпром" спря подаването на газ за България, от "Булгаргаз" са отправили писмено искане до търговци на природен газ за предоставяне на оферти, които да включват конкретни условия за доставка на количества природен газ до края на м. април и за м. май 2022 г. 12 активни търговци на пазара у нас и съседни държави са изпратили запитвания.

В предоставения от "Булгаргаз" ЕАД срок за подаване на оферти част от поканените компании са информирали, че нямат възможност да предоставят предложения за посочения период. Класирани са били седем оферти от трима доставчици от всички подадени, като критерият е бил най-ниската доставна цена.

Класирането на офертите се е извършило съгласно условията на "Булгаргаз" ЕАД и до осигуряване на необходимите количества, с цел да се изпълнят подадените обвързващи заявки от българските клиенти за м. май 2022 г. и да се гарантира сигурността и непрекъснатостта на доставките.

Николов: Можем да се разделим с руския газ

Николов: Можем да се разделим с руския газ

Оттук нататък планирането на ниво Европейска комисия за югоизточен регион е много важно от гледна точка на обем и съответно по-добра цена

За да бъдат осигурени допълнителни количества през м. април 2022 г., "Булгаргаз" ЕАД реализира сделки по закупуване на количества и на организирания борсов пазар в страната.

"Булгаргаз" осигурява алтернативните количества природен газ чрез дружества - доставчици, каквото е и ООО "Газпром експорт" и не се използват посредници, посочват от компанията и обясняват, че обичайно производителите са отделни компании от доставчиците, с ясно разграничени дейности - по добив и производство, и респ. търговия и доставка. Количествата са осигурени от утвърдени компании, опериращи не само на българския и съседните газови пазари, с доказана добра търговска репутация и широко портфолио, заявяват още от "Булгаргаз".

Борисов бесен на мислителите във властта и падналите от Луната

Борисов бесен на мислителите във властта и падналите от Луната

Министър Александър Николов бил падналият от Луната

От държавната компания обясняват по темата за цените и че дори и България да бе приела искането на руската страна за използване на новия механизъм за заплащане на доставките на природен газ, то цената най-вероятно би търпяла непредвидими промени, тъй като няма яснота за обменния курс, а и липсва възможност на българската страна да осъществява контрол в процеса на превалутиране, заложен в предложението на "Газпром експорт".

"Предложеният механизъм предполага реални рискове за българската страна от едностранно и неконтролируемо преустановяване на доставките, без да се предвижда съответната възможност за търсене на отговорност от руския доставчик. Новият начин на заплащане е заложен като процес, който включва контрол върху финансовите средства на "Булгаргаз" ЕАД, предназначени за заплащане на доставките по договора, да бъдат контролирани от финансова институция, свързана с ООО "Газпром експорт", а не от независима трета страна."

Също така от "Булгаргаз" информират, че до деня на преустановяване на доставките са се опитали с кореспонденция да изяснят конкретни детайли по предложения механизъм за извършване на плащанията, но "Газпром експорт" е показала нежелание за търговски диалог за постигане на взаимно приемливи решения за изпълнение на двустранните задължения по договора.

От Булгаргаз" заявяват, че са предприели всички необходими действия, които не противоречат на българското законодателство, за да осигурят газа за страната.

Ако правителството си било свършило работата, сме щели да имаме газ за 150% потребление, според ГЕРБ

Ако правителството си било свършило работата, сме щели да имаме газ за 150% потребление, според ГЕРБ

Корнелия Нинова и Румен Радев си подмятали отрочетата, по думите на Бойко Борисов