"Булгаргаз" ЕАД е подписал днес допълнително споразумение с ГАЗТРЕЙД С.А. за използване на терминала за втечнен природен газ (LNG) Александруполис. С допълнителното споразумение към сключеното на 14 март 2022 г. се увеличава размерът на резервирания капацитет на 10 600 000 MWh/година за период от 10 години, считано от годината на въвеждането в търговска експлоатация на терминала.

Увеличаването на капацитета за съхранение и регазификация на терминала за втечнен природен газ до Александруполис от страна на "Булгаргаз" ЕАД осигурява енергийната сигурност на страната, непрекъснатостта на доставките и диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ.

Припомняме, че през миналата седмица от Булгаргаз обявиха, че ще подадат заявление за резервиране на капацитет до оператора на терминала за втечнен природен газ край град Александруполис.

Радев иска повече газ от Гърция

Радев иска повече газ от Гърция

Българската държава притежава 20% от собствеността на терминала в Александруполис