"Булгаргаз" ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. ноември за природен газ в размер на 166,14 лв./MWh или 84,95 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Цената e образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Утвърдената цена на природния газ за м. октомври в размер на 233,36 лв./MWh, което беше с близо 34% от тази през септември.

Припомняме, че вчера "Булгаргаз" се похвали, че успешно са приключили търга за доставка на втечнен природен газ за месец ноември 2022 г.

В съобщението си "Булгаргаз" пише, че предложената цена е приблизително два пъти по-ниска от цените на европейските газови хъбове за доставка през м. ноември, която към 11.10.2022 г. е около 160 EUR/MWh. Тази съществена разлика се дължи на изключително конкурентните цени, получени в рамките на проведената от "Булгаргаз" ЕАД тръжна процедура за доставка на природен газ през м. ноември, както и на възможността да бъдат доставени пълните азерски количества по договорна цена през газопровода IGB.

Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 01.11.2022 г. и в него ще се отчитат котировките на ценообразуващите компоненти към 31.10.2022 г.

Шефът на КЕВР прогнозира цена на газа за ноември под 200 лв./MWh

Шефът на КЕВР прогнозира цена на газа за ноември под 200 лв./MWh

Има възможност тенденцията на намаляване на цената да се запази и през декември