Европейската комисия наложи глоба на "Български енергиен холдинг" (БЕХ) в размер на над 77 милиона евро.

Глобата на ЕК е наложена на БЕХ, неговото дъщерно дружество за доставка на газ "Булгаргаз" и неговото дъщерно дружество за газова инфраструктура "Булгартрансгаз" ("групата БЕХ").

Точната сума на глобата е 77 068 000 евро.

Причината за глобата - блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Васко Начев: Очакваме ЕК да ни "суровака" и по делото срещу БЕХ

Васко Начев: Очакваме ЕК да ни "суровака" и по делото срещу БЕХ

Ако с един играч смятаме да градим газов хъб, значи някой не познава нещата

Решението на ЕК е взето днес. В него се констатира, че групата БЕХ има господстващо положение както на пазарите за газова инфраструктура, така и на пазарите за доставка на газ в България.

Друго заключение на ЕК гласи, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са злоупотребили с господстващото си положение, като са възпрепятствали навлизането на пазарите за доставка на газ в България чрез неправомерно ограничаване на достъпа до притежаваната и експлоатираната от тях инфраструктура.

ЕК може да ни глоби с €330 млн. по газовото дело

ЕК може да ни глоби с €330 млн. по газовото дело

Това разкри енергийният министър Теменужка Петкова

БЕХ е използвало господстващото положение на едно от дъщерните си дружества — "Булгартрансгаз", за да защити почти монополното положение на другото си дъщерно дружество "Булгаргаз" по отношение на доставките на газ.

Освен това "Булгаргаз" се е презапасявало с капацитет по единствения газопровод за внос, транспортиращ газ през Румъния за България, за да не може той да бъде използван от потенциални конкуренти, информират от ЕК.

Eврокомисията разследва БЕХ за монопол

Eврокомисията разследва БЕХ за монопол

Образувано е официално производство

Премахването на пречките пред навлизането на конкуренти ще позволи на българския пазар на газ на едро да функционира по-ефективно, с повече купувачи и продавачи, и ще осигури на българските потребители по-добри цени и възможност за избор на доставчици на газ.

Това ще бъде допълнително улеснено от неотдавнашното откриване на междусистемната връзка за транспортиране на газ между България и Гърция, за която Комисията одобри на 8 ноември 2018 г. публична помощ, както и от проекта за енергийно сътрудничество между България, Румъния, Унгария и Австрия (БРУА), който ще даде възможност на българските търговци на едро да разнообразят своите източници на доставки, допълват от Комисията.

Парламентът задължи министър Петкова да не признава вина по делото срещу БЕХ

Парламентът задължи министър Петкова да не признава вина по делото срещу БЕХ

Страната ни има ходове и да не допусне излишни разходи