Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ също са разтревожени от случващото се с електроенергията в страната. В изявление, разпространено и до медиите, от КРИБ посочват, че в конфедерацията членуват компаниите с най-голямо потребление на електрическа енергия в България.

Припомняме, първи за рязък скок на тока и за подозренията си, че това е спекулативно, сигнализираха от АИКБ, като включително настояха пред Министерски съвет за мерки.

Според КРИБ обаче липсват каквито и да било усилия за реформи в енергетиката, а реформите така или иначе вече са закъснели, няма визия за развитие и предвидимост. Членовете им нямат достъп до дългосрочни продукти, конкурентни цени и предвидимост.

"Напротив, популизмът се засилва с обещания за запазване на работни места в Енергетиката и розово бъдеще на централите на въглища. Категорично заявяваме, че прехвърляне на тежестта към свиващото се бизнес потребление ще е пагубно за икономиката. Големите пикове на цените на борсата изглеждат умишлени и съвпадат с предлагането на дългосрочни продукти на много високи цени", се посочва в изявлението на КРИБ.

АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, обясняват те на Борисов и КЕВР

От конфедерацията посочват, че не разполагат с ясен ценови сигнал за 2019 г. "Един ден се сключват сделки за продукт със 100% отклонения за цялата следващата 2019 г. на цени от 87-88лв./Мвтч., а дни по-късно се предлага базов товар (без отклонения) в диапазона 115-120лв./Мвтч при референтна прогнозна пазарна цена от КЕВР до края на юни 2019 г. в диапазона 68-76 лв/Мвтч." КРИБ алармират и че макар износът на електроенергия да е значителен, той е с голям принос във финансовото дестабилизиране на сектора, тъй като при износ не се заплаща ЗкО. Разходите за емисии остават за сметка на България. Поради скъпата електроенергия се рискува износ на продукция с по-висока добавена стойност. Застрашени са растежът, инвестициите и работните места в индустрията, посочват още от КРИБ.

Конфедерацията настоява за повече информация и анализ на случващото се от страна на отговорните институции, както и за мерки по поставените проблеми.

КРИБ иска:

  1. Пълна либерализация на електроенергийния пазар.
  2. Прекратяване на дългосрочните договори с когенерациите и "Марица Изток" 1 и 3.
  3. Доразвиване на пазарния модел чрез въвеждане на клирингова къща и включването на енергийната борса като страна по всички сделки с цел създаване на реална конкурентна среда, сигурност за пазарните участници, и прозрачност.
  4. Доразвиване на пазарния модел чрез регламентиране на възможност за дългосрочни директни договори за доставка на електроенергия между производители и потребители при пазарно определени цени.
  5. Засилване на експертизата и активността на КЕВР при наблюдение и оценка на предизвикателствата на пазара и своевременна интервенция. Прилагане на REMIT, приемане на модел и мерки за интервенция в екстремни ценови ситуации.
  6. Създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти.
  7. Преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия. Предприятие ВЕЦ следва да участва независимо на свободен пазар.
  8. Компенсиране на индустрията за индиректните разходи за емисии, съгласно Директива (ЕС) 2018/410 от 14 март 2018 г. и промяната в чл. 10а, параграф 6 на Директива 2003/87/ЕО.