Потреблението на клиентите на Електроразпределение Север, част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, е отчетено коректно. Това констатираха проверяващите експерти на Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерство на енергетиката по време на проверка през изминалата седмица.

При посещението на 263 избрани на случаен принцип обекта на битови и стопански клиенти в няколко квартала на Варна, вилни зони и село Кичево, беше установено, че електромерите са отчетени в регламентирания срок и отразяват реалната консумация на клиентите.

Проверяват трите електроразпределителя

Проверяват трите електроразпределителя

Не се очаква скок на цената на тока през лятото

Експертните екипи провериха и техническото състояние на трафопостовете с голям брой присъединени клиенти в централни райони на Варна и в квартал Владиславово. Освен стандартното оборудване в тези съоръжения е изградено балансово мерене на електроенергията, което дава възможност за мониторинг и контрол на техническите и търговските загуби в района, който електрозахранват.