"Ние трябва да търсим първите елементи на либерализацията в посока на по-нататъшно развитие на газопреносната мрежа с оглед набиране на нови бизнес и стопански потребители в направленията, които са в десетгодишния план на "Булгартрансгаз" - Банско-Разлог, Козлодуй-Свищов-Никопол-Панагюрище и Пирдоп".

За това настоя председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов на конференцията "Отключване на бизнес потенциала на източноевропейските газови пазари - конкуренция, алтернативи, пазари, проекти, сигурност чрез диверсификация. Случаят LNG".

Шефът на КЕВР настоява синьото гориво да се купува от борса за търговия с природен газ и свободния пазар. Той иска още да се намерят допълнителни източници за природен газ, които да уплътнят идеята за газовия хъб "Балкан" и България да стане газоразпределителен център.

По думите му конференцията е навременна, защото тя се провежда в период, когато в целия свят се чувства сериозната промяна, която настъпва в сектора на природния газ.

С 0,83 % поскъпва цената на природния газ за второто тримесечие

С 0,83 % поскъпва цената на природния газ за второто тримесечие

От КЕВР уверяват, че ще се усети като 0,5%

"Ако сравним ситуацията в сектора сега, със ситуацията през 80-те години, ще отбележим, че има силно развити технологични решения, които променят коренно производството, преноса и търговията на природния газ", тълкува Иван Иванов.

От друга страна технологията по втечняването на природен газ и преноса му позволява газът да достига, до което и да е кътче на земята, "дори, там където никога не се е мислило и не са се реализирали тръбопроводи и газопроводи за доставка на природен газ", подчерта Иванов. Той открои няколко фактора за състоянието на сектора природен газ в момента.

Сред тях са, че имаме един-единствен външен доставчик на природен газ, България в момента не разполага с местни източници на природен газ и все още сме далеч както от окончателни резултати, така и от производство на природен газ от Черно море.

Останалите фактори, според шефа на КЕВР са, че България продължава да няма действащ интерконектор в южно направление, в сектора природен газ няма конкуренция и на последно място в България потреблението на природен газ е сравнително ниско.

Петкова: Интерконекторът е необратим процес, ангажимент пред българите и Европа

Петкова: Интерконекторът е необратим процес, ангажимент пред българите и Европа

България ще бъде независима за своите доставки на газ и ще има конкуренти цени