Няма нарушения в ценообразуването на сметките на "Топлофикация София". За резултатите на извънредната проверка на КЕВР съобщават от топлофикационното дружество.

Изпълнили сме всички законови и нормативни изисквания при формиране на ноемврийските сметки, се казва в констативния протокол от проверката, който цитират от "Топлофикация София", от където са предоставили данни и документи, включени в проверката.

Била е изискана информация по 11 точки, които обхващат данните за потреблението на топлинната енергия от клиентите през ноември.

Посочено е, че издадените фактури от "Топлофикация София" отговарят по обем и съдържание на Общите условия и са изготвени при коректно прилагане на определените от КЕВР цени за съответния период.

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

Препоръчва на дружествата активно да ни информират за по-високите сметки

С изготвянето на ноемврийските сметки и анализиране на изходните данни стана видна завишената консумация на потребителите на топлинна енергия за посочения период, посочват от дружеството.

В рамките на стартиралата разяснителна кампания на данните за потребление, консумация и формиране на фактурите е била предоставена и сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони.

От "Топлофикация" уверяват, че подробна разяснителна информация за размера на подадената топлинна енергия ще бъде предоставяна всеки месец на клиентите през отоплителния период на 2020 - 2021 г. Целта е да се даде възможност на клиентите да сравнят потреблението си в настоящия и предходния отоплителен сезон и да планират разходите си спрямо изменението на потреблението на топлинна енергия.

Всеки потребител може да намери информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и денградусите и на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура.

По-късно през деня от КЕВР поясниха, че докладът на работната група за извършената проверка на "Топлофикация София" предстои да бъде разгледан на заседание на Комисията, което ще се проведе до 15 януари. Към момента на дружеството е връчен констативен протокол, по който в 3-дневен срок то следва да даде обяснения.

Омбудсманът към КЕВР: Кога и как "Топлофикация" ще върне пари на софиянци

Омбудсманът към КЕВР: Кога и как "Топлофикация" ще върне пари на софиянци

КЕВР да провери и настройката на уредите иска Диана Ковачева