Във връзка с медийни публикации за завишени сметки за м. ноември 2020 г. на потребители на "Топлофикация София" КЕВР започва извънредна проверка на ценообразуването на сметките на дружеството за указания период. Заповед за работната група е издадена от председателя на КЕВР Иван Иванов.

Ако бъдат констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

Припомняме, че последната проверка, извършена на "Топлофикация София" във връзка със сумите, които тя трябваше да върне на абонатите си и изравнителните сметки завърши с констатацията, че дружеството е изрядно. Едва след това стана ясно, че дължимата на "Булгаргаз" сума е 150 млн. лв., но "Топлофикация" увери, че абонатите няма да останат без отопление зимата. 

"Топлофикация София" с нови по-опростени фактури

"Топлофикация София" с нови по-опростени фактури

На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане

Преди това КЕВР изиска от топлофикационните дружества да започнат широко информиране на своите клиенти във връзка с традиционно по-високото потребление на топлинна енергия през есенно-зимния сезон, както и за съществуващите възможности за облекчаване заплащането на ползваната от тях топлинна енергия въпреки условията на пандемия.

Възникналите необичайни затруднения и проблеми, както за дружествата, така и за клиентите, изискват бързи, адекватни и гъвкави мерки, с които да се подобри комуникацията с потребителите, пише в писмото на КЕВР.

Председателят на КЕВР подсеща за изискванията за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, които са определени в чл. 123, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетика, както за и повишената чувствителност на обществото в сегашната сложна обстановка. Според Комисията е наложително дружествата да обмислят и предприемат допълнителни мерки, с които да се избегне създаване на обществено напрежение.

Близо 30% увеличение на консумацията на парно през ноември

Близо 30% увеличение на консумацията на парно през ноември

"Топлофикация София" е готова с първите сметки за новия отоплителен сезон

От КЕВР предлагат: 

  • Ежемесечно, през отоплителния период на 2020 -2021 г., всяко топлофикационно дружество да информира по подходящ начин клиентите си (на електронната си страница, чрез информационни съобщения до медиите и по други начини и информационни канали) за размера на произведената и подадена към клиентите топлинна енергия, като предоставя кратък и ясен анализ за повишено или намалено потребление, в сравнение със същия месец на предходния отчетен период. Такъв подход ще даде възможност на голямата част от потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни, да контролират по-лесно потреблението си и да планират своите разходи;
  • Дружествата да провеждат активна и постоянна информационна кампания относно възможностите за оптимизиране на индивидуалното потребление на топлинна енергия, в т.ч. за ползата от предприемането на мерки за енергийна ефективност от страна на клиентите, както и за начините за разумно ползване на топлинна енергия ;
  • Топлофикационните дружества да прилагат активен и гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово състояние. Това би могло да включва по-широкото им информиране за съществуващите възможности за разсрочване на задълженията, заплащане на равни месечни вноски и други подходящи добри практики ;
  • други мерки, в зависимост от профила и спецификата на клиентите;

В писмото председателят на КЕВР заявява, че с реализирането на предлаганите мерки дружествата ще проявят своя професионализъм и обществена ангажираност.

Комисията счита, че в сегашната ситуация, поставяща пред сериозни затруднения голяма част от домакинствата, ползващи топлинна енергия, подобни мерки биха имали практическа полза както за дружествата, така и за техните клиенти. "По този начин допълнително ще се подобри работата с клиентите и ще се повиши доверието между доставчиците на услуги и потребителите", изтъква председателят на регулатора доц.Иван Иванов.

Коректна цена на парното можело да има на месечна база

Коректна цена на парното можело да има на месечна база

Отклоненията щели да се изравняват на годишна база