Националният омбудсман Диана Ковачева очаква Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да заяви кога и как от "Топлофикация" ще възстановят надплатените сметки на гражданите за парно и топла вода. Това съобщиха от администрацията на обществения защитник.

В писмото си до председателя на регулатора инж. Иван Иванов доц. Ковачева подчертава още, че надплащането е за цялото второ полугодие на 2020 г., а не само за ноември

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

Препоръчва на дружествата активно да ни информират за по-високите сметки

"Към днешна дата тези средства без съмнение представляват надвзет приход за "Топлофикация София" ЕАД, изваден от джоба на гражданите. Недопустимо е драстичното поскъпване на цените за парно и топла вода в условията на извънредна епидемична обстановка и спад на доходите на заетите в редица сектори", пише Ковачева до председателя на КЕВР.

Припомняме, КЕВР започва извънредна проверка на ценообразуването на сметките за парно и топла вода за ноември 2020 г. Вчера "Топлофикация София" обяви, че средното увеличение е с 29% спрямо същия месец за миналата година.

"Топлофикация" - София е изрядна

"Топлофикация" - София е изрядна

Това показват резултатите от проверките на КЕВР и Министерството на енергетиката

В администрацията на омбудсмана са постъпили множество жалби и сигнали, които само за два дни постъпиха в институцията от граждани, протестиращи срещу високите сметки за парно за ноември.

Според омбудсмана силно повишените сметки за ноември 2020 г. са поредното доказателство за необходимостта от спешно намаляване на цените на топлинната енергия още от 1 януари 2021 г. за всички битови клиенти на топлофикационните дружества с основно гориво природен газ.

"Обръщам внимание, че драстичното увеличение на ноемврийските сметки включва завишени цени на природния газ в цените на топлинната енергия. При реална цена на газа за месеца - 28,21 лв./мВтч, в сметките от "Топлофикация София" ЕАД горивото е начислено и се плаща от гражданите по 30,04 лв./мВтч", се казва в становището на Ковачева.

Аргументът на омбудсмана е, че на практика цената на природния газ е по-ниска от това, което потребителите на услугата ще трябва да заплатят. Това е мотивът й от дружеството да се съобразят с реалностите.

"Топлофикация" имала най-малка вина в сценария със сметките за парно

"Топлофикация" имала най-малка вина в сценария със сметките за парно

Грешката й била, че започнала да връща пари, преди да се излезли изравнителните сметки

Тя настоя и за спешно преразглеждане на променената през пролетта на т.г. Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия с цел максималното им доближаване до реалностите разходи на топлофикационните дружества.

Промените в цените на тези услуги могат да стават веднъж на 6 месеца според нормативната база. Ковачева настоява този срок да стане поне 3-месечен. Според нея този срок е доказано работещ при сегашната система за дялово разпределение с едно годишно отчитане на уредите.

"Използвам случая да Ви информирам, че в множество жалби до омбудсмана през последните месеци битови клиенти на "Топлофикация София" ЕАД сигнализират за повишаване на специфичния разход на енергия за подгряване на 1 куб. м топла вода, както и за нарастване на дела на енергията, отдадена от сградната инсталация", пише омбудсманът.

Задължението за настройка на уредите е на "Топлофикация София" ЕАД. Тази настройка трябва да е в съответствие с действително инсталираните топлинни товари на сградните инсталации.

Общественият защитник изтъква, че неспазването на това задължение увеличава загубите на енергия вътре в сградите - етажна собственост, които загуби се плащат отново от гражданите.

Това е другият мотив, с който омбудсманът поиска от регулатора да провери "Топлофикация София" за спазване съответствието между потреблението на топлина енергия в сградата и управлението на абонатните станции. Това е описано в чл. 5, т. 4-8 от действащите Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди.