Борсовият пазар на електроенергия на едро е свободен пазар, където цените не подлежат на регулиране, а се формират въз основа на търсенето и предлагането. В този смисъл Комисията за енергийно и водно регулиране не оказва и не може да оказва въздействие върху цените на пазара на електроенергия, а само осъществява контрол за злоупотреби и манипулации. За тази цел има и дирекция, която извършва текущо наблюдение (мониторинг) на пазара и разглежда сигнали от заинтересовани страни при съмнения.

От КЕВР подчертават обаче, че сигналите, които се подават, трябва да бъдат обосновани и изразяват притеснението си, че "необосновани твърдения в публичното пространство срещу пазарни участници могат да повлияят негативно върху ценовите равнища на електроенергийната борса".

От Комисията посочват и че са се самосезирали за цените на 11 август и е започнало предварително проучване за периода от 15 юли - 15 август 2021 г. Взето е решението за образуване на производство и в момента се събират информация и доказателства относно съмненията, че ценовите равнища на електроенергийната борса са в резултат на забранено пазарно поведение.

Иван Иванов успокоява: Цените на тока и парното за бита остават такива още три месеца

Иван Иванов успокоява: Цените на тока и парното за бита остават такива още три месеца

КЕВР винаги взимала най-доброто решение гражданите

За посочения период 15 юли - 15 август 2021 г. в Комисията са постъпили два сигнала за пазарни злоупотреби - един от група пазарни участници, и друг - чрез Агенцията за сътрудничество на европейските регулатори, която по силата на Регламент /ЕС/ 1227/2011 осъществява мониторинг върху българския пазар на електроенергия. КЕВР продължава работата по всички постъпили сигнали със съмнения за пазарни злоупотреби. Регулаторът е предоставил наличните документи на ДАНС и МВР и оказва цялостно съдействие чрез предоставяне на експертиза.

Заводи изключват мощности заради 50% по-скъп ток в сравнение с Германия

Заводи изключват мощности заради 50% по-скъп ток в сравнение с Германия

От АОБР настояват ТЕЦ "Марица Изток 2" да увеличи натоварването си