Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и териториалните структури на Агенцията по заетостта са в пълна мобилизация да осигурят максимално съдействие в адаптирането към пазара на труда на служителите в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", които ще бъдат съкратени. Това уверение отправи ресорният министър Иванка Шалапатова на среща с изпълнителния директор на централата Васил Щонов.

Повод за разговорите е решението на ръководството на дружеството да съкрати около една трета от персонала - до 160 души. В тях участваха политическия кабинет на Шалапатова, шефът на Агенцията по заетостта Смилен Вълов и представители на КНСБ и КТ "Подкрепа". Информация за срещата беше разпространена от пресцентъра на МТСП.

Съкращенията ще започнат в средата на месец май, когато изтича предвиденият по закон 45-дневен срок от уведомлението за процедура за масови уволнения. В централата и корпоративния офис на "КонтурГлобал Марица Изток 3" работят общо 450 души.

Протест на миньори и енергетици блокира пътища в Старозагорско

Протест на миньори и енергетици блокира пътища в Старозагорско

Те провеждат автошествие от Раднево до Нова Загора

"За нас е важно те да имат минимален престой извън заетост, да не губят мотивация и да са добре информирани за възможностите, които им се предлагат", заяви Иванка Шалапатова в присъствието и на директорите на бюрата по труда в Стара Загора, Раднево, Хасково и Димитровград. Всички те са в готовност да започнат да работят с работниците, които ще бъдат освободени.

Васил Щонов предложи на представителите на синдикатите да започнат веднага работа по картографиране на уменията на служителите, чието съкращение предстои. По думите му през следващите няколко седмици ще започне идентифицирането на служителите, които да бъдат освободени първи според критериите, договорени със синдикатите. Договорени са обезщетения в размер от 6 до 10 месечни работни заплати. "За нас е важно обаче да помогнем на освободените работници да изградят нови умения, а на тези, които ще останат в централата, да осигурим обучение, за да се включат в изграждането на нови мощности с по-малък въглероден отпечатък", изтъкна Щонов.

Съкратените служители ще имат възможност да се регистрират в бюрата по труда и да получават обезщетение в размер на 60% от средния си осигурителен доход за последните две години, като съгласно новия максимален дневен размер на обезщетението за безработица таванът е 2250 лв.. Максимумът за получаване на обезщетението е една година при над 15 години осигурителен стаж, натрупан след 2001 г. Работниците ще могат също да се запишат на курсове за квалификация и преквалификация, финансирани по Програма "Развитие на човешките ресурси" на МТСП, за да могат да си намерят работа, включително и по новите проекти на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Ръководството на централата очаква тя да заработи през втората половина на годината.

Министерството на енергетиката търси нови перспективи за "Марица Изток"

Министерството на енергетиката търси нови перспективи за "Марица Изток"

Румен Радев подчерта необходимостта от привличане на качествени инвеститори

В следващите дни ще бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Адресиране на предизвикателствата на пазара на труда". Парите ще бъдат осигурени по Програмата "Развитие на човешките ресурси". Проектът цели картографиране на наличните умения и нагласите за развитие на заетите лица в ТЕЦ и въглищните мини, засегнати от енергийния преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. Събраната информация при картографирането на уменията ще послужи на работодателите в трите области, търсещи работна сила, на бъдещи инвеститори за реализиране на бизнес инвестиции, а също и за разработване, планиране и предоставяне на подходящи мерки за кариерно развитие, за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на засегнатите лица.

Освен това на ниво Министерски съвет е сформирана междуведомствена работна група с участието на всички шест министерства - на енергетиката, икономиката, иновациите, регионалното развитие, околната среда и финансите, координирана от МТСП. Работната група трябва да създаде цялостен план за справедлив преход на лицата, засегнати от затварянето на мините и топлоцентралите в Маришкия басейн. Предвижда се тя да заседава през втората седмица на април.