Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прекрати процедурата по отнемане лиценза на дружеството "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, съобщи БНТ.

От електроразпределителното дружество са пояснили, че решението за спирането на процедурата е било взето на закрито заседание на регулатора, което се е провело на 4 август, петък.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР след като приключи процедурата по установяване на наличие на защитена информация по българското законодателство.