От "Булгаргаз" определиха 25,07 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) като прогнозна цена на природния газ за януари 2021 г., съобщиха от дружеството.

Те я съобщават месец преди да я подадат в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката. "Булгаргаз" ЕАД е дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД.

След като подадат прогнозната цена в енергийния регулатор се очаква решението на КЕВР.

КЕВР замразява вдигането на цената на газа

КЕВР замразява вдигането на цената на газа

По разпореждане на министъра на енергетиката се проверява как "Булгаргаз" образува цената

Припомняме, прогнозната цена на природния газ за декември 2020 г. бе 27,64 лв./MWh.

Прогнозната цена на "Булгаргаз" за ноември бе 26,25 лв./MWh без ДДС и останалите цени за достъп, пренос, акциз, което означава, че през декември цената може да бъде с 1.39 лв./MWh лв. по-скъпа.