Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР прие решение за прекратяване на административното производство по заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Основание за решението на КЕВР е полученото на 1 септември писмо от "Булгаргаз" ЕАД с искане за прекратяване на административното производство, поради разпореждане на министъра на енергетиката за извършване на проверка на начина, по който "Булгаргаз" ЕАД е образувал цената на природния газ за септември.

"Булгаргаз" ЕАД поема ангажимента своевременно да уведоми КЕВР за резултатите от извършената проверка и ще входира заявление за утвърждаване на цена, по която общественият доставчик да продава природен газ, считано от 1 септември.

"Булгаргаз" е поискала от КЕВР природният газ да поскъпне с 20,3%, съобщи днес изпълнителният директор на газовата компания Николай Павлов.

С над 20% поскъпване на природния газ иска "Булгаргаз"

С над 20% поскъпване на природния газ иска "Булгаргаз"

Предстои КЕВР да реши окончателно дали ще утвърди предложеното увеличение

Преди това от "Булгаргаз" предложиха цената на природния газ от 01 август 2020 г. да е в размер на 18,67 лв./MWh (също без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) - или с 2.25% по-ниска в сравнение с юли месец.

Движението на цените на природния газ идва на фона на недоволството на потребителите на топлофикациите в страната от получените изравнителни сметки и големите суми за доплащане, за което и от КЕВР ще започнат проверка. Топлофикациите са основните потребители на природен газ в страната.

През пролетта на тази година отново бяха обяснени по-високите сметки за топлинна енергия през март със старите цени за природния газ, след така обявеното рекордно и историческо споразумение с "Газпром", което намалява цената на природния газ.

Предварително се очакваше скокът да е с около 15%. По време на общественото обсъждане миналата седмица обаче от "Булгаргаз" поясниха, че увеличението може да е по-голямо заради значителното поскъпване на газа на европейските борси.

Проверяват "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март

Проверяват "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март

При нарушения КЕВР ще предприеме административнонаказателни мерки