Предлагат природният газ да поскъпне с 15,21% през септември.

Това стана ясно на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което беше обсъден доклад за внесеното заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Заседанието беше проведено дистанционно.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" и ООО "Газпром экспорт"; и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" от 2 март 2020 г. Считано от 5 август 2019 г. цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.

В доклада на "Булгаргаз се предлага цената на природния газ от 1 септември 2020 г. да бъде в размер на 21,51 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец август 2020 г. в размер на 18.67 лв./MWh увеличението е с 2,84 лв./MWh, или с 15,21%.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов подчерта, че докладът обективно отразява предоставената към заявлението информация, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 септември 2020 г.

Припомняме, че от "Булгаргаз" предложиха цената на природния газ от 01 август 2020 г. да е в размер на 18,67 лв./MWh (също без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) - или с 2.25% по-ниска в сравнение с юли месец. Движението на цените на природния газ идва на фона на недоволството на потребителите на топлофикациите в страната от получените изравнителни сметки и големите суми за доплащане, за което и от КЕВР ще започнат проверка. Топлофикациите са основните потребители на природен газ в страната. През пролетта на тази година отново бяха обяснени по-високите сметки за топлинна енергия през март със старите цени за природния газ, след така обявеното рекордно и историческо споразумение с "Газпром", което намалява цената на природния газ.

КЕВР и "Булгаргаз" не прогнозират цената на газа по една формула

КЕВР и "Булгаргаз" не прогнозират цената на газа по една формула

"Булгаргаз" се движи по динамиката на пазара

Потвърден беше ангажиментът дружеството допълнително да представи в КЕВР информация, обхващаща периода до 31 август 2020 г. включително, за пазарния индекс на европейските газови хъбове и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за август 2020 г. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1 септември, като по този начин Комисията ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме окончателно решение за цената на природния газ за септември 2020 г.

КЕВР прави глупости, а им изтича мандатът, отсече Борисов

КЕВР прави глупости, а им изтича мандатът, отсече Борисов

Премиерът щял да обсъди смяна