Прогнозната цена на природния газ за декември на 2020 г. е 27,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от Булгаргаз. Цената е образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 за регулиране на ц ените на природния газ от 19.03.2013 г.

Припомняме, прогнозната цена на "Булгаргаз" за ноември е 26,25 лв./MWh без ДДС и останалите цени за достъп, пренос, акциз, което означава, че през декември цената може да бъде с 1.39 лв./MWh лв. по-скъпа.

Според Закона за енергетиката от "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД изпращат в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени.