Комисията по петициите на Европейския парламент прекрати наблюдението над строежа на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО), обосновано със становището на Европейската комисия, че съоръжението се изгражда според изискванията на закона.

Петицията беше оповестена на 30 юли миналата година от група български и румънски неправителствени организации с искане за спиране на финансирането и изграждането на НХ РАО. Документът бе адресиран и до премиерите на страните донори в Международен фонд "Козлодуй"*.

ДП "Радиоактивни отпадъци" изгражда Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията на Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.

След като бъде изградено, НХ РАО на площадка "Радиана" ще бъде предназначено за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци. 

8 български и румънски организации срещу строежа на ядрено хранилище до Дунав

8 български и румънски организации срещу строежа на ядрено хранилище до Дунав

Препоръчват спиране на финансирането и избор на нов терен

Първият етап на НХ РАО, който се финансира от Международен фонд "Козлодуй", е предназначен за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци, които са генерирани при извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй".

Oбектът е обявен за стратегически от значение за националната сигурност.

В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда е доказано отсъствието на въздействие на Националното хранилище върху населението и околната среда от погребването на ниско и средноактивни отпадъци категория 2а. Съгласно заключенията на експертите не се очакват радиационни въздействия.

Безопасността на хранилището е защитена пред Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в предварителна оценка по безопасност, която е част от процедурата за одобряване на избраната площадка, както и в Междинния отчет за анализ на безопасността, които е част от процедурата по одобряване на техническия проект на хранилището.

Строим ядрено хранилище в района на АЕЦ "Козлодуй"

Строим ядрено хранилище в района на АЕЦ "Козлодуй"

Осигуряват над 140 млн. лева за Национално хранилище за радиоактивни отпадъци

Площадка "Радиана" и техническият проект на хранилището са одобрени със заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране. АЯР е издала разрешение за строителство на НХ РАО. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е одобрило техническия проект и е издало разрешение за строеж.

Български евродепутати от различни политически групи се противопоставиха на поредните нарочни петиции, целящи възпрепятстването на проекти с национално значение и огромна обществена отговорност, каквито са разширяване експлоатацията на 5-и и 6-и реактор на АЕЦ "Козлодуй", както и управлението на радиоактивните отпадъци в държава с традиции и потенциал в развитието на ядрения сектор.

На свое редовно заседание Комисията по петиции разгледа две петиции относно бъдещето на АЕЦ "Козлодуй" и опасения за безопасността по отношение на хранилищата за радиоактивни отпадъци (НХРАО) в България. Петициите бяха разгледани в присъствието на петиционера.

Българските представители в Европейския парламент Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР), Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) и Петър Витанов (БСП/С§Д) се изказаха срещу петициите, целящи да спрат реализацията на единствения проект, който е пряко свързан с ангажиментите, поети от България като страна членка на ЕС, към Общността по отношение извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения, в това число и управлението на радиоактивни отпадъци.

Българските евродепутати се обявиха срещу използването на фрази, извадени от контекста на задълбочените и професионално извършени анализи, какъвто е Докладът по ОВОС за НХРАО и представляващи откровени лъжи писания с цел да подведат обществеността и институциите не само на национално, но и на европейско ниво.

Слабаков коментира, че вносителите търсят възможност да се облагодетелстват.

Джамбазки посочи, че българската АЕЦ е най-чистата в Европа, както и че ядрената енергетика е най-щадящата за природата форма за производство на енергия.

В подкрепа на българските евродепутати се обяви и Европейската комисия. Според информацията, с която ЕК разполага, и след направени проверки и консултации с експертни групи на база предоставената от българското правителство информация Комисията е заключила, че националното хранилище не представлява опасност за здравето, водата, почвата или въздуха на нито една държава членка.

В същото време България е спазила всички законови изисквания на българското законодателство, стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия, Стратегията за управление на отработеното гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г., както и добрите практики в другите европейски страни. Вследствие на всичко това Комисията е решила да не предприема други действия спрямо България, тъй като не могат да бъдат открити нарушения на европейското законодателство.

Припомняме, строежът на ядреното хранилище на 7 юли 2016 г. бяха отпуснати над 140 млн. лева за изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци от Международни фонд "Козлодуй" (МФК). Очаква се хранилището да влезе в експлоатация през 2021 г.

Идеята за неговото местонахождение е още от 2009 г.