Подновяват търга за строежа на българския участък от "Турски поток".

От "Булгартрансгаз" ЕАД съобщават, че удължават срока за подаване на оферти по откритата процедура "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част".

Жалба спря строежа на газовата връзка със Сърбия

Жалба спря строежа на газовата връзка със Сърбия

Предстои КЗК да се произнесе по случая

Припомняме, в средата на февруари процедурата беше спряна заради подадена жалба от "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД.

От Комисията за защита на конкуренцията обаче са оставили жалбата без разглеждане.

"Булгартрансгаз" ЕАД информира, че новият срок за подаване на оферти е до 17.00 часа на 6 март, а новата дата за публичното заседание за отваряне на оферти е 7 март.