41 млн. евро допълнително получава България по Международния фонд "Козлодуй". Решението беше одобрено от Асамблеята на донорите на фонда, които заседаваха днес в Лондон.

Средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, които се отпускат в т.нар. ядрен прозорец, се увеличават с 27 млн. евро.

Донорите на фонда решиха срокът за разплащане на тези средства да се удължи до 2022 г.

Европейската зелена партия видя заплаха в АЕЦ "Козлодуй"

Европейската зелена партия видя заплаха в АЕЦ "Козлодуй"

Обясняват ни от Карлщад, че АЕЦ работи незаконно, без да са изпълнени задълженията на България по действащи европейски конвенции

Освен тези средства фонда реши да отпусне още 24 млн. евро за издръжка на проектите в ядрения сектор. Срокът за разплащането на тези суми пък е удължен до 2020 г.

Намалена с 10 млн. евро е сумата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Това е в резултат на икономии по проектите от първи и втори етап на извеждането от експлоатация на блоковете. Срокът за разплащания и в този сектор е удължен до 2022 г.

По програма ДЕЗИРЕ за подпомагане на битовата газификация, донорите на фонда също одобриха промени.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" с лиценз за следващите 10 г

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" с лиценз за следващите 10 г

Работи се и по лиценза на шести блок, който е до 2019 г

Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30% от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще се включва изцяло като допустим разход по проектите.

По програмата до момента се покриваха до 20% от допустимите разходи, без цената за присъединяване.

Удължават с 20 г. живота на V и VI-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"

Удължават с 20 г. живота на V и VI-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"

Министерство на енергетиката планира удължаване на срока

Българската страна поиска и удължаване на срока за действие на програма ДЕЗИРЕ до края на 2020 г. Тогава е крайният срок за изпълнение на проекти в неядрения прозорец на фонда.

През първото тримесечие на 2018 г. предстои да бъде подписано ново споразумение за безвъзмездна помощ.