Българската независима енергийна борса внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар.

Предвижда се премахване на "застраховка-гаранция" като вид обезпечение на пазарен сегмент "Двустранни договори". По този начин на всички борсови сегменти ще продължат да бъдат изисквани обезпечения под формите на паричен депозит и банкова гаранция или комбинация между тях.

От Министерството на енергетиката припомнят, че това е една от мерките, предложени от правителството на 27 септември, за овладяване на кризата с цените на електроенергията. Целта е тя да бъде внедрена максимално бързо в дейността на борсовия оператор.

Държавата иска да стопира цената на тока, но все още не знае как

Държавата иска да стопира цената на тока, но все още не знае как

Бизнесът вижда драматична ситуация, а още не е настъпила зимата и цените са на шокови нива

Според енергийния министър промяната в правилата за работа на борсовия пазар ще съдейства за повишаване на прозрачността и за подобряване на функционирането му.

От своя страна изпълнителеният директор на БНЕБ Константин Константинов заяви, че се прави всичко, което е в правомощията и възможностите на борсовия оператор, за улесняване на търговските участници и за осигуряване на по-ефективна търговия на борсата, така че да има реална полза за потребителите на електрическа енергия у нас.

Мотивите за внесеното в КЕВР предложение са повишаване на защитата на спазващите правилата търговски участници, които, при евентуално неизпълнение на задълженията на насрещната страна, ще могат по-лесно и по-сигурно да удовлетворят финансовите си претенции от обезпечението, което са изискали да бъде предоставено.

Предстои предложението да бъде обсъдено от КЕВР.

Да не чупим добре работещ борсов пазар, иска шефът на БНЕБ

Да не чупим добре работещ борсов пазар, иска шефът на БНЕБ

Ако свободният пазар бъде урегулиран, сме щели да се върнем 15 години назад