Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Министерство на енергетиката започват проверка на трите електроразпределителни дружества в страната.

Обект на проверката ще са „Енерго-про“, ЕВН България и ЧЕЗ.

Ще се проверява спазването на общите условия на дружествата за работа с клиентите.

Проверяващите ще следят и да не се допуска период на отчитане на потреблението на клиентите по-дълъг от 31 дни – колкото е определено по нормативни документи.

Експертите ще изследват също и надеждността на енергийната система и снабдяването с електроенергия, както и спазването на правилата за бързо отстраняване на възникнали аварии.

Проверките ще се извършват по график като започват от днес, 12 януари, с посещения на място на територията на ЧЕЗ, и ще продължат до края на месеца.

Преди една година бяха направени аналогични проверки. Целта на настоящите е да се установи как електроразпределителите са подобрили работата с клиентите си за изминалия период.