С писмо до премиера акад. Николай Денков Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява да се направи преглед на изпълнението на Споразумението в енергийния сектор, постигнато в началото на октомври месец. В писмото до премиера Денков синдикалната организация заявява, че напрежение сред работниците в "Марица изток" отново се надига напрежение неяснотата свързана с производствените програми и възможни съкращения, а работещите искат да се гарантира и работата на ТЕЦ "Марица изток 2".

В писмото до МС КНСБ заявява, че среща с такава цел е направена на 10.01.2024 г., но тя е била без уточнен дневен ред и без да се прави протокол. "За нас така и не стана ясно как правителството оценява изпълнението на постигнатите договорености по Споразумението", пишат от КНСБ.

Затова и синдикалната организация настоява "в най-кратки срокове" да им се предостави информация в писмен вид по изпълнението на всички точки от Споразумението, а след това да се проведе и среща за обсъждане на направеното. Също така на срещата да се обсъдят и вижданията на правителство за следващите действия.

Припомняме, че споразумението след големия протест на миньорите, който затвори и АМ "Тракия" за няколко дни, бе сключено в Народното събрание с активната роля на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Протестът тръгна от противопоставянето на т.нар. териториални планове в рамките на ПВУ и стигна до неясни претенции към Зелената сделка. 

Коледно чудо за Денков е, че ЕК одобри териториалните планове

Коледно чудо за Денков е, че ЕК одобри териториалните планове

Искаме ясна дата за влизане в Шенген по въздух и механизъм за членство по суша

КНСБ настояват в дневния ред на срещата да бъдат включени следните въпроси:

1. По Пътната карта за климатична неутралност:

На срещата на 10.01.2024 г. беше поставен въпросът за необходимостта от промяна на Пътната карта за климатична неутралност в посока на конкретизирана на намаление на въглищните мощности през 2027 г. КНСБ не приема направеното предложение от министерство на енергетиката, като настояваме да ни бъде посочена необходимостта от такава промяна на Пътната карта, която вече е представена на ЕК и приета от нея.

2. Напрежение сред работещите в Комплекса "Марица Изток"

В дните след срещата, проведена на 10.01.2024 г., нараства напрежението сред работещите в комплекса "Марица изток", породено от неяснотата свързана с производствените програми и възможни съкращения на персонала в мините и централите. В тази връзка настояваме за отчет на приетите мерки от правителството за изготвяне, обсъждане и приемане на национална програма за компенсиране на работниците и служителите, засегнати от закриването на ТЕЦ и въглищни мини.

3. Информация за гарантиране работата на ТЕЦ "Марица изток 2"

Настояваме за пълна и актуална информация за предприетите законови и нормативни мерки да се гарантира работата на ТЕЦ "Марица изток 2", като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура на страната.

4. Информация за разпределение на средствата по Фонда за справедлив преход

След одобрение от ЕК на ТПСП пред Комитета за наблюдение на ПРР беше представен проект за първо изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. по програма "Развитие на регионите" 2021-2027(ПРР) основно по Приоритет 4 "Справедлив преход". В представения проект липсват предвидените 204 млн. евро за рекултивация на терените в "Мини Марица изток", което поставя под въпрос възможностите за алтернативна заетост на миньорите. Подчертаваме, че разпределението на средствата на Фонда за справедлив преход за пореден път беше направено без предварително съгласуване със синдикатите, поради което от КНСБ на последните две заседания не дадохме съгласие за включване на Приоритет "Справедлив преход" в ПРР.

5. Създаване на Комитет за наблюдение по изпълнение на реформите и инвестициите по инициативата NextGenerationEU

В свое писмо до Министъра на финансите КНСБ предложи да бъде създаден Комитет за наблюдение по изпълнение на реформите и инвестициите по инициативата NextGenerationEU с участието на социалните партньори на основата на принципа на партньорство и сътрудничество. Това обхваща както механизма за възстановяване и устойчивост, така и Фонда за справедлив преход и REPowerEU, реализирани чрез НПВУ и ТПСП. До този момент отговор по това наше искане не е получен.

Пеевски препрати на енергетиците какво се прави по споразумението

Пеевски препрати на енергетиците какво се прави по споразумението

Той дава на социалните партньори отчет на Денков за становище и оценка