От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпращат отворено писмо до конституционните съдии, до които е стигнал и казусът с ВЕИ-та.
От Асоциацията се позовават на образуваното по искане на четиридесет и девет народни представители дело за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за енергетиката.

Асоциацията на индустриалния капитал напомнят, че инициативата си депутатите опират да вече констатирано нарушение за ползване на двойно финансиране за една и съща инвестиция - от една страна, получаване на субсидии за финансиране на изграждането на енергийни обекти като бенефициенти по мерки 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., а от друга страна - получаване на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия.

Държавата удари малките ВЕИ, олигарсите останаха, протестират собственици

Държавата удари малките ВЕИ, олигарсите останаха, протестират собственици

Констатациите са на Агенцията за държавна финансова инспекция, потвърдени са от ДФ "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните, дискутирани са с представители на Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" в ЕК.

В изложението си АИКБ напомнят всички основни параметри по споровете с ВЕИ-тата, които през изминалата година организираха и няколко пъти протести пред Народното събрание.

Финансовата ни оценка за цялостния обем на неефективности в този сектор е за над 1 млрд. лева годишно, но това не омаловажава по-скромната "врътка" за 12 млн. лева всяка година на засегнатите с искането инвеститори.

От АИКБ посочват обаче, че като национално отговорна работодателска организация системно и последователно предприемат действия за ограничаване, а по възможност и премахване на разхищения, корупционни схеми, непазарни бизнес модели, злоупотреби с публични и частни средства, измами в сектор "Електроенергетика".

Асоциацията напомня и за сигнала от тяхна страна, подкрепен и от БСК, БТПП и КРИБ, внесен до главния прокурор през септември 2015 година.