Асоциацията на организациите на българските работодатели - АОБР пуска жалба до ЕК, за нарушение правото на общността от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) относно държавните помощи - неправомерна държавна помощ за американските Марици.

До настоящия момент Комисията все още не се е произнесла по молбата им за установяване на нарушение. АОБР, се обръща към българските представители в европейския парламент с молба за съдействате за произнасяне от Европейската комисия по поставения проблем.

С жалба от 14 януари 2017 г. до Европейската комисия представителните организации на национално равнище - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели, сигнализираха Комисията за неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество ("НЕК" ЕАД) на електрическа енергия от "Ей и ЕС ЗС Марица Изток 1" ЕООД и "Контур Глобал Марица изток 3".

Американските Марици печелят повече от наркобизнеса, скочиха работодатели

Американските Марици печелят повече от наркобизнеса, скочиха работодатели

Манолова иска нови договори с американските централи

Съгласно сключения на 13 юни 2001 г. договор, "НЕК" ЕАД се задължава да изкупува дългосрочно произведената от двете енергопроизводителни дружества електрическа енергия, при условия и цени, които поставят тези електрически централи в по-изгодно икономическо положение спрямо останалите производители на ел. енергия в България, обясняват от АОБР.

Работодателите допълват, че посочените договорни условия са нарушение на правото на общността по всички критерии за неправомерна държавна помощ, от Договора за функциониране на ЕС. Ежегодно двете централи изземват 486 млн. лева от домакинствата и бизнеса в България чрез високите си преференциални цени за произвежданата от тях ел. енергия.

Молбата на работодателите е адресирана до: Асим Адемов, Неджми Али, Николай Бареков, Ангел Джамбазки, Филиз Хюсменова, Андрей Ковачев, Петър Курумбашев, Илхан Кючук, Ева Майдел, Светослав Малинов, Искра Михайлова, Момчил Неков, Андрей Новаков, Георги Пирински, Емил Радев, Сергей Станишев, Владимир Уручев.

Работодателите искат НС да приеме поправката "Добрев" в енергийния закон

Работодателите искат НС да приеме поправката "Добрев" в енергийния закон

Три теца предлагат поскъпване на тока