"Развитието на ядрената енергетика е един от основните приоритети в работата на правителството в енергийната област".

Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на срещата си с изпълнителния директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Уилям Магууд IV.

"Бъдещето е на чистата енергия. Възобновяемите енергийни източници имат важно място в енергийния микс, но гарантът за енергийна сигурност са мощностите, които произвеждат базова енергия - атомните електроцентрали са такива мощности. Чрез развитието на ядрените технологии и ядрената енергетика можем да решим много важни въпроси, свързани с климатичните промени.". 

Припомняме, делегация от ОИСР е на посещение в АЕЦ "Козлодуй" по покана на министър Петкова. 

Предизвикателствата пред ядрената индустрия обсъдиха в АЕЦ "Козлодуй"

Предизвикателствата пред ядрената индустрия обсъдиха в АЕЦ "Козлодуй"

Делегация от Агенцията за ядрена енергия към ОИСР посети нашата АЕЦ

Предизвикателство пред всяка страна е определянето на баланса между конвенционалната енергетика и възобновяемите източници, заяви Уилям Магууд. Той представи основните насоки в работата на агенцията, към която предстои да се присъедини и България.

Според анализи на Агенцията за ядрена енергия за постигане целите на Парижкото споразумение за климата е необходимо увеличаване на енергията от ВЕИ. Нужно е и задълбочаване на енергийната ефективност и двукратен ръст на ядрените мощности в света.

Петкова представи програмите по удължаване живота на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй".

По думите й в момента е в ход процедура за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене", каза министър Петкова и поясни, че към нея вече са проявили интерес някои от световните лидери в сектора. Тъй като от Северна Македония са заяви интерес за участие с миноритарен дял и за изкупуване на електроенергия от бъдещата мощност, това превръща проекта в регионален, каза Петкова.

В отговор изпълнителният директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) Уилям Магууд IV заяви, че проектът за АЕЦ "Белене" е допълнителна предпоставказа развитието на ядрената енергетика в България. Тя създава условия засериозни инвестиции в цялата икономика на страната.

За да осигурят кадри за атомната енергия между Министерството на енергетиката и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) е изградена международна магистърска програма. От АЕЦ "Козлодуй" предоставят стипендии на студенти от подобни специалности, допълни енергийният министър.

Образованието и квалификацията на ядрени специалисти е една от основните насоки в работата на АЯЕ. Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е структура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище гр. Париж, Франция. Тя има за цел да подпомага сътрудничеството между страните - членки за високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, околната среда и правото. В организацията членуват 33 страни, включително стратегически партньори (Китай, Индия), които оперират почти 90% от инсталираните ядрени мощности в света. Към момента организацията работи по 22 международни проекта, включително със страни, които не членуват в нея.

България работи паралелно в две основни направления -присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие икъм Агенцията за ядрена енергия. Присъединяването на нашата страна към АЯЕ евключено като задача във втория проект на плана за действие с ОИСР, който серазработва сега и предстои да бъде представен на Секретариата на организацията.