Работещите у нас централи имат възможност да се възползват от дерогация, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. Това заявяват от Министерството на околната среда и водите, след като миналата седмица в Брюксел бе гласуван документ, който определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества.

Съществуващите централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС.

Това означава, че за отделни инсталации Изпълнителна агенция по околна среда може да определи по-малко строги норми за допустими емисии, отколкото тези, определени в заключенията, в случаите предвидени в Закона.

Нова евродиректива затваря три ТЕЦ-а от "Марица-изток"

Нова евродиректива затваря три ТЕЦ-а от "Марица-изток"

Директивата е за най-добри налични практики за големите горивни инсталации

От МОСВ още посочват, че приетият от комитета по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността проект на решение ще влезе в сила от датата на публикуването му в Официалния вестник на ЕС за новите производствени мощности и след 4 години за действащитe.

Припомняме, на срещата България гласува против, тъй като счита, че в тях не е отчетена в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от въглищния басейн "Марица Изток". Преди това е нашите евродепутати се обявиха и обединиха против приемането на новите правила.

Против приемането на Заключенията гласуваха още седем страни - Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария, но независимо от това документът беше приет с 20 гласа "за" и 8 "против".