Новоприетите от Евросъюза екологични правила принуждават българските топлоелектрически централи да харчат още пари за очистващи инсталации. Специален комитет с представители на 28-те държави членки гласува с квалифицирано мнозинство поправки в т.нар. Референтен документ с най-добри налични техники при големите горивни инсталации, предаде БНР.

Независимо, че България се обяви "против", изискванията влизат в сила. Страната ни може да поиска отлагане на срока за прилагане на мерките. България заедно с още 7 държави е гласувала против новите стандарти, но те са били одобрени с мнозинство от 20 гласа, информират от общественото радио.

Държавата защитава националния интерес на ТЕЦ-овете, увери зам.-министър

Държавата защитава националния интерес на ТЕЦ-овете, увери зам.-министър

Делисивков призова за единно защитавана позиция и на международно равнище

Според новоприетите правила, допустимите прагове на замърсяване на въздуха от големи горивни инсталации в индустриалните заводи трябва да са още по-ниски. Става въпрос за емисиите на серен диоксид, азотен оксид, живак и прахови частици.

По-строгите регулации целят опазване човешкото здраве.

Годишно от мръсния въздух загиват 400 хиляди души в Европа, отбеляза говорителят на ЕК по околна среда Енрико Бривио.

Праговете са определени в консултация с всички засегнати страни.Над 290 експерти бяха консултирани по въпроса от 2011 г. досега. Процесът е прозрачен и включва всички държави-членки, индустрията и неправителствения сектор, посочи Бривио.

Нова евродиректива затваря три ТЕЦ-а от "Марица-изток"

Нова евродиректива затваря три ТЕЦ-а от "Марица-изток"

Директивата е за най-добри налични практики за големите горивни инсталации

От месеци българската минна индустрия критикуваше готвените мерки, защото щели да доведат до закриването на комплекса ТЕЦ Марица Изток.

Централите на лигнитни въглища у нас не спазват новите лимити. Ако не се модернизират, рискуват да бъдат затворени, според бранша, подкрепен от правителството.

В случай, че разходите за инвестиции в модернизация са несъразмерни с екологичните ползи, българските власти имат възможност да поискат дерогация, като същевременно спазват екологичните стандарти в директивата, каза Енрико Бривио.

Терминът "дерогация" означава, че на топлоцентралите на въглища ще се даде по-дълъг преходен период от време, преди те да започнат да изпълняват нормите.

Ще плащаме 1 млрд. лева годишно за внос на ток, ако приемат евродиректива

Ще плащаме 1 млрд. лева годишно за внос на ток, ако приемат евродиректива

Отпадането на мощности на ТЕЦ-овете ще доведе до съкращаване на 33 хиляди заети

Страната ни вече беше осъдена от Съда на ЕС в Люксембург заради силното замърсяване на въздуха в градовете. Еврокомисията обаче още не е поискала от съда налагането на финансови глоби.