Второ участие на Българската независима енергийна борса регистрира "Топлофикация София" ЕАД. Дружеството закупи 14 492 МВтч електрическа енергия за собствени нужди със срок на доставка 1 февруари - 30 юни 2020 г., съобщиха от "Топлофикация".

"В края на миналата година заявихме намерението си да излезем от рамките на консервативния подход при търговията с електрическа енергия и да активизираме участието си на енергийната борса. На 31 декември 2019 г. за първи път самостоятелно продадохме 43 670 МВтч електрическа енергия и реализирахме 4,33 млн. лв. приход за дружеството", пишат от дружеството.

На днешната тръжна сесия на Българската независимата енергийна борса постигнатата оптимална цена е от 109.80 лв. за МВтч.

Според информацията от дружеството така са спестили от средствата, предвидени за закупуване на необходимите за собствените им нужди количества електрическа енергия.

"Топлофикация София" продаде за първи път ток на свободния пазар

"Топлофикация София" продаде за първи път ток на свободния пазар

Фирмата завърши успешно първия си търг за продажба на електрическа енергия