Управителният съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД обсъди бизнес плановете на 22-те дъщерни дружества с ръководството на КНСБ.

Изпълнителният директор на БВиКХ Кънчо Кънчев, председателят на УС на БВиКХ Ася Стоянова и зам.-председателят на УС на БВиКХ инж. Ивайло Ванков проведоха работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров, председателя на Национален браншови синдикат "Водоснабдяване" - КНСБ Мариян Бухов и заместниците му Евгени Янев и инж. Красимир Богоев.

Комитова иска ВиК холдингът най-сетне да заработи

Комитова иска ВиК холдингът най-сетне да заработи

Целта е да се подобрят условията на работа във ВиК дружествата

Обсъдиха проблемите в сектора - изпълнението на договорените бизнес планове на ВиК операторите и установяване на координирана политика за справяне с високите цени на тока и натрупаните негативни фактори през последните години в сектора с цел търсене на устойчиви решения.

Припомняме, решението за създаването на "Български ВиК холдинг" ЕАД беше взето от Министерския съвет на 16 януари 2020 г. Дружеството е със 100 % държавно участие и с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството.