Експерти на ООН предложиха Големият бариерен риф в Австралия да бъде включен в списъка на застрашеното световното наследство. Екосистемата на най-големия коралов риф в света е значително засегната от изменението на климата и че нейната устойчивост е съществено компрометирана, съобщава Ал-джазира.

Австралия лобира години наред за запазването на рифа, който допринася с 6,4 милиарда австралийски долара за икономиката. Породиха се опасения, че добавянето му в списъка със застрашено наследство може да намали привлекателността му за туристите. Преди COVID-19 около 2 милиона туристи посещаваха рифа, разположен край североизточното крайбрежие на Австралия.

Австралийският министър на околната среда Таня Плиберсек призна, че рифът е застрашен, но изтъкна, че поставянето му в списъка на ЮНЕСКО за "Световно наследство в опасност" би било пресилено.

След встъпването си в длъжност лейбъристкото правителство обеща да похарчи 1,2 милиарда австралийски долара през следващите години за защита на рифа.

Докладът, написан от експерти от Международния съюз за опазване на природата и ЮНЕСКО, признава ангажимента на Австралия за защита на рифа. Но установи, че въпреки несравнимите научни и управленски усилия, рифът все още е изправен пред значителен натиск, свързан с изменението на климата и замърсяването от селскостопанския отток.

За първи път от 36 г. Големият бариерен риф се възстановява

За първи път от 36 г. Големият бариерен риф се възстановява

Перспективите в дългосрочен план обаче не са добри заради климатичните промени