Нужна е програма за икономически реформи и промени в България, които да дадат основание за реално членство в Еврозоната.
"Да не импровизираме, но да си поставим цел и да вървим последователно към нея", съветва лидерът на европейските социалисти (ПЕС) Сергей Станишев. По негова инициатива в София бе проведена и първата дискусия на институционално ниво за бъдещето на Европа и предложените от Жан-Клод Юнкер сценарии за развитието на ЕС. Дискусията премина под надслов "Европа отново на път".

Програмата по думите му би била основен инструмент в борбата с един от основните въпроси и дефицити у нас, а именно липсата на реалната икономическа конвергенция. "Конвергенция на доходите и стандарта на живота", заяви той.

Според Станишев е скандално, недопустимо и неевропейско поведението на някои държави членки, които въпреки изпълнените критерии за членство на страната ни в Шенген, се обявяват "против" него. Според Станишев е важно страната ни да покаже амбиция за участие в интеграционното ядро на ЕС. "Ако нямаш амбиция - винаги ще бъдеш периферия", заяви Станишев.

На форума Станишев постави темата за сътрудничеството в Черноморския регион. Той аргументира значението на темата с думите, че това е тема, актуална за България. "Това е сфера, в която ние можем да дадем принос за Европа, решавайки и наши проблеми", заяви Станишев.
По думите му хубаво е освен да кажем по тези сценарии кое е приемливо, кое - не и да работим следващите месеци много интензивно интелектуално и политически с неправителствения сектор за консолидиране на национална позиция по вариантите за развитие на ЕС към ноември.

"Не само да заявим какво искаме ние, но и какво можем да дадем", посочи Станишев относно петте сценария, предложени от Юнкер.

По думите Западни Балкани, сигурността на европейските граници, Черноморскияе регион са теми, по които страната ни има реален принос. "В това число имаме възможност да инициираме неща, които да се случат особено в сферата на околната среда, тъй като Черно море е затворена система", констатира Станишев.
Така могат да бъдат обвързани развитието на Черноморския регион с Дунавската стратегия. Той бе категоричен, че е необходимо да изработим няколко принципа, на които да се гради националната ни позиция - първо България трябва да се стреми към интеграционното ядро на ЕС - това означава членство в Шенген час по-скоро, с много ясна инициатива и офанзива за постигане на тази цел. Второ много сериозна подготовка за присъединяване към Еврозоната.

Трето, което е много важно - принципът за солидарност в ЕС. Един от дефицитите и проблемите на Европа, че всяка страна някак си се е затворила в себе си и мисли, че ще си реши само проблемите, които са общи и с които нито една страна не може да се справи - нито с миграционната бежанска вълна, нито с тероризма, нито със социалната несигурност пред хората.

"Трябват общоевропейски решения. Когато ние искаме солидарност към нас, например за запазване на кохезионната политика, която е важна за всяка една община в България и за всеки един човек, реално погледнато трябва да сме готови да даваме солидарност по отношение на миграция и бежанска криза", настоя лидерът на ПЕС. Той бе категоричен, че не можем да се държим като Полша и Унгария, които казват искаме десетки милиарди евро да ни помагате, обаче няма да приемем нито един бежанец.