"80% от насажденията в ЕС зависят от опрашване. В САЩ пчелари получават субсидии от близо 2 милиарда долара годишно за тази дейност. Европа трябва да приложи подобна подкрепа, защото без пчелите европейското земеделие е застрашено".

Това заяви българският евродепутат Момчил Неков по време на провелия се в Габрово 15-и национален пчеларски събор.

Неков изтъкна, че интересите на българските пчелари ще бъдат отразени в първия доклад на Европейския парламент за перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор.

Освен за обвързана подкрепа за пчелите, българският депутат ще настоява и за по-голям баланс между индустрията и по-специално производството на пестициди и хербициди от една страна и пчеларите от друга.

"Производителите на селскостопански култури не трябва да търпят загуби, но индустрията на производителите на препарати за растителна защита трябва да работи за намирането на заместители на неоникотиноидите например. Тези вещества имат ефект върху нервната система на насекомите и допринасят за проблемите в сектор "Пчеларство". Трябва да се намери баланс, който да не пречи на поминъка на другите отрасли", поясни той след срещата в Габрово.

Голям проблем е вносът на мед. Съвсем скоро се очаква да влезне в сила почти удвояването на безмитния внос на мед от Украйна. Тонове български мед останаха нереализирани заради по-ниските цени на вносния мед от страни като Украйна, но също така и Китай и Мексико.

"Ще работя за това медът да бъде признат за чувствителен продукт и да не бъде включван в международни споразумения на ЕС, защото изискванията и разходите за европейските пчелари са високи и те стават жертва на конкуренция отвън", обеща той.

"Също така означаването на меда трябва да бъде по-стриктно. Според сегашните изисквания на етикетиране се посочва, че медът е от ЕС или извън ЕС, или смесица от двете. В момента обаче няма посочена пропорция на европейския и вносния мед, с което това означение се обезсмисля. Трябват промени на европейско ниво и ще работя с колегите си за това" коментира още българският евродепутат.

България произвежда годишно около 11 хиляди тона пчелен мед, а в целия ЕС - около 270 хиляди тона. Въпреки това блокът внася около 200 хиляди тона от трети страни - основно Китай, Мексико, Украйна и Аржентина. Пчеларството е поминък за близо 600 000 души в ЕС, но тенденцията е негативна поради редица причини. Една от най-сериозните остава евтиният внос от третите страни, който подбива цените на европейските пчелари.

Очаква се Европейският парламент да приеме доклада за пчеларството през есента. Момчил Неков, който е докладчик по въпроса, планува срещи, на които текстът да бъде обсъден и подобрен, за да отразява нуждите на българските пчелари.