Българският евродепутат от Ева Майдел, призовава за внедряване на адаптирано образование и социални услуги, базирани на научно доказани методи, на среща с децата и персонала на Дневен център за деца "Дъга" във Велико Търново.

Евродепутатът заявява, че обществото има отговорната задача да създаде условия за интегриране на децата със специфични нужди, ангажираност на всеки от нас към проблемите и нуждите на тези деца и семействата им.

Услугите на Дневен център "Дъга" използват 36 деца на възраст от 7 до 18 години и техните родители. За децата целодневно се грижи екип от специалисти, които им съдействат за всички ежедневни нужди. Тяхната цел е да предлагат смислени дневни занимания, които да насърчават и поддържат уменията на децата и да надграждат възможностите им за развитие, подготвяйки ги за самостоятелен начин на живот.

Служителите се ангажират и с взимане на децата от училище, хранене и игри. Децата работят с психолог, педагози, рехабилитатор, ерготерапевт и други специалисти, а техните родители имат възможността ежедневно да получават необходимите им консултации и насоки от специалистите за справяне със затрудненията в домашна среда.