Представители на Европейската комисия и на Европейския научноизследователски съвет (ERC) ще помагат за набирането на максимален брой кандидати за оценители на научните проекти.
Те ще са ангажирани в центрове за върхови постижения и за компетентност по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), съобщиха от Министерството на образованието.

Експертната помощ е обещана на българския образователен министър проф. Николай Денков от еврокомисаря за наука, изследвания и иновации Карлос Моедас и председателя на ERC проф. Жан Пиер Бургиньон. Двамата подкрепят решението на Денков да се обяви централизиран конкурс за избор на външни независими оценители на научни проекти, каквато е практиката в ЕС.

Разговорите с комисаря Моедас и проф. Бургиньон бяха днес в Брюксел, където министър Денков участва в конференцията "ERC: отвъд първите 10 години".

Проф. Денков благодари за независимата международна оценка на научната и иновационната система на България, проведена по искане на нашата страна през 2015 г.

Той увери, че препоръките от тази оценка ще бъдат взети предвид при актуализацията на Стратегията за развитие на научните изследвания. Работата по този документ приключва. Предстои той да бъде представен за обществено обсъждане в края на март 2017 г.

На срещите с еврокомисаря Моедас и проф. Бургиньон беше подчертана важността на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това е времето, в което ЕК ще обсъжда следващата Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2021 - 2028 г. Бяха дискутирани също приоритетите на българското председателство в областта на научните изследвания и иновациите.