Правителството одобри позицията на страната ни по делото, водено от Европейската комисия срещу България, образувано пред Съда на Европейския съюз по предявена от ЕК искова молба.

Искът на ЕК към Съда на ЕС е да бъде установено, че страната ни не е изпълнила задълженията си по Директивата за опазването на дивите птици. Според ЕК страната ни не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици съгласно Директивата. Това е станало, защото страната ни не била класифицирала Орнитологично важното място (ОВМ) "Рила" като специална защитена зона (СЗЗ) в неговата цялост.

Според българската позиция, доказателствата по делото са неоснователни, а твърденията на ЕК - недоказани. Искът срещу страна ни бил недопустим.

Българската позиция сигнализира, че ЕК не е взела предвид данните за видовете птици, които са били изпратени от България през 2014 г. Тези птици били решаващи за спора, тъй като осигурявали информация за орнитологичната стойност на Рила.

Правителството ни подкрепи българската позиция, която настоява, че искът на ЕК не е правилен, защото държавите членки нямали задължение да класифицират Орнитологично важните места като специални защитени зони, а да класифицират като такива зони най-подходящите по брой и площ територии.