99% от чужденците, желаещи да получат българско гражданство, са извън рамките на Европейския съюз, показва проучване на Евростат за 2015 г. Украинците получават най-често българско гражданство, а след тях се нареждат гражданите на Русия и Турция.

За 2015 г. за българско гражданство са кандидатствали 1 275 души, от които 17.6% са украинци, 16.8 - руснаци и 14% - турци.

Само 1% от тези 1 275 души са гражданите от друга страна членка на ЕС, поискали български паспорт. В тази класация пред България се нареждат само Естония, Литва и Румъния, където 100% от желаещите да получат гражданство в ЕС са от държави извън рамките на Общността.

Според проучването на Евростат през 2015 г. 840 хил. души са пожелали да получат европейско гражданство. През 2014 г. броят им е бил 890 хил., а през 2013 г. - 930 000. Статистиката посочва, че 87% от хората, кандидатстващи за гражданство в Съюза, не са граждани на държава членка. Едва 13% са хората от държава членка, пожелали да получат гражданство в друга страна от ЕС.

Най-голямата група от желаещи да получат европейско гражданство през 2015 г. формират мароканците - над 86 хил. души, от които 88% са пожелали гражданство в Италия, Испания или Франция. На второ място се нареждат албанците - над 48 хил. души, от които 96% са пожелали гражданство в Италия и Гърция. Турските граждани, пожелали да получат гражданство в ЕС са 35 000. Повече от половината турци са поискали в Германия. След тях се нареждат гражданите на Индия, Румъния, Пакистан, Алжир и други.

Румънците (28 400) и поляците (17 800) формират най-голямата група от хора, имащи вече гражданство в ЕС, но пожелали да получат такова в друга държава членка .