10 млн. лева за 320 микропредприятия в България се очаква да бъдат осигурени от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Информацията е на Европейската комисия, цитирана от БНР.

Фондът сключи първото си споразумение за микрофинансова гаранция в България. Това стана в рамките на Програмата на ЕК за заетост и социални иновации. Главен акционер в този фонд е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Разбирателство между родната прокуратура и Европейската инвестиционна банка

Разбирателство между родната прокуратура и Европейската инвестиционна банка

Против корупция, измами, пране на пари

Паричната транзакция е подкрепена с гаранции от бюджета на ЕС в рамките на Плана "Юнкер" за инвестиции в Европа.

Европейският фонд за стратегически инвестиции позволява на ЕИБ да инвестира в повече на брой операции, които често носят висок риск

Предложиха Лиляна Палова за вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

Предложиха Лиляна Палова за вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

Мандатът за позицията е 3 години