Главният прокурор Сотир Цацаров подписа меморандум за разбирателство между родната прокуратура и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Меморандумът е за укрепване и засилване на сътрудничеството и обмена на информация между двете институции.

Разбирателството представлявало важно средство в борбата срещу измами, корупция, съглашателство, принуда, възпрепятстване, организирана престъпност, изнудване, пране на пари и/или финансиране на тероризма и тяхното отражение върху националния бюджет и проектите, съфинансирани от фондовете на ЕИБ, пишат от държавното обвинение в прессъобщение.

Основните области на сътрудничество - обмен на документи и информация, експертизи и техническа помощ, при спазване на правната уредба и задълженията, свързани с съответните дейности, произтичащи от националното, европейското и международното право.

Чрез подписването на меморандума за разбирателство се поставят основите на по-тясно оперативно сътрудничество за постигане на целите разследвания - наказателни и административни - и други оперативни дейности.

Предвидена е възможност прокуратурата и ЕИБ да си предоставят и техническа помощ, включително обмен на най-добри практики, технически средства за разследване, на методи за обработване и анализ на данни от разследвания, експертен опит в информационните технологии или оборудване за разследване, допълват от прокуратурата.