Трайната бедност обхваща 10% от населението. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика на тема „Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България“.

Трайно бедни са хора, които изостават далеч назад спрямо доходите в обществото. В групата на трайно бедните попадат предимно хора с много ниско образование, такива, които дългосрочно са без работа, както и високорисковите групи - самотни възрастни, хора с увреждания, многодетни семейства в гета и други.

Анализът е базиран на данни от Националния статистически институт (НСИ) за условията и доходите. Домакинствата са разпределени в 5 групи според доходите им - от най-бедни до най-богати. Проследява се как се движат доходите им през годините. Анализът е фокусиран основно върху най-бедните домакинства.

Старши икономист Петър Ганев представи анализа на Института за пазарна икономика. 

В периода 2010-2013 г. 41% от най-бедните домакинства са успели да избягат и да се покачат по стълбата на доходите. Това означава, че близо 10% от цялото население е в трайна бедност. 14% от тези, които са били в групата най-бедните са успели да повишат доходите си, но след това отново са се върнали надолу.

45% от най-бедните в нито един момент не са излизали над линията на бедността за този период.

Заетостта е водещ фактор за излизане от бедност. 2/3 от избягалите от бедността в периода 2010-2013 г. живеят в домакинство, което има трудови доходи. 1/3 от избягалите от бедност пък са повишили доходите си значително, сочи още докладът.