"58% договорени и 78% обявени процедури е много добър резултат." Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков коментира пред журналисти резултатите от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Министър Нанков участва в откриването на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма. При откриването той посочи, че е важно да се вземе решение за наддоговаряне на бюджета с 10% на бюджета. Министър Нанков обясни, че това се прави с опцията да бъде усвоен 100% от европейския ресурс. Процедурата минава през решение на МС. Относно постигнатото усвояване на средства в размер на 58,48%, Министър Нанков коментира, че ако трябва да се сравняваме със страни от нашата черга - Гърция, Румъния, дори Италия, Испания сме отличници.

57% от ОП "Региони в растеж" са договорени

57% от ОП "Региони в растеж" са договорени

Над 20 млн. лв. са планираните инвестиции в община Горна Оряховица

"Програмата върви със задоволителни темпове. Имаме известни изоставания там, където трудно се структурираха междинните звена при общинските администрации. Подходът през новия програмен период е малко по-различен. Формираха се междинни администрации, които да селектират проектните предложения на общините. Там имаме в някои отношения известно забавяне и другото забавяне е в някои от конкретните бенефициенти - Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. С новите ръководства мисля, че преодоляваме тези времеви дефицити", заяви министър Нанков.

Той отчете още, че в системата на здравеопазването вече е създадена група за напредъка на проекта, свързан с модернизацията на спешната пощощ - 173 млн.лв.

"Имаме проекти към Министерство на труда и социалната политика за деинституционализация на лица - там имаме големи забавяния. Със съвместни усилия на управляващия орган и министерствата ще преодолеем времевите забавяния", коментира още министърът на регионалното развитие.

По ОП "Региони в растеж" вече са обявени 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2,3 млрд. лв, което е 78% от бюджета на програмата. Подадени са 463 проектопредложения, от тях за 405 има сключени договори, което пък е 58% от общия ресурс на програмата.

"Напредъкът по програмата по настоящем е изключително добър", каза министър Нанков. Към момента има одобрени плащания по програмата за над 220 млн. лв, което е 12 % от договорения ресурс и 7 % от общия.