1 716 лв. е общият доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. Това сочат данни на Националния статистически институт. Това е ръст с 11.3% спрямо същото тримесечие на миналата година.

С най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5%), следван от доходите от пенсии (27.2%) и от самостоятелна заетост (6.7%).

Спрямо третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3%, доходът от социални обезщетения и помощи - с 0.8%, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1%.

През третото тримесечие на тази година в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 851 на 969 лв. (с 13.9%).
 • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 119 на 115 лв. (с 3.5%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 421 на 467 лв. (с 11.1%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 51 лв. (с 48.2%).

През този период относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.6%, а делът на дохода от натура е 1.4%.

1 583 лв. е общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. Това е увеличение от 4.3% спрямо същото тримесечие на 2018 г.

С най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1%), жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Увеличава се относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 1.5%, данъци и социални осигуровки - с 0.8%, здравеопазване - с 0.5%, а делът на разходите за транспорт и съобщения намалява с 0.5%.

Снимка 452957

Разходите на лице от домакинство по видове разходи през третото тримесечие на 2019 г. се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 457 на 476 лв. (с 4.2%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 60 на 68 лв. (с 13.3%).
 • Разходите за облекло и обувки намаляват от 50 на 49 лв. (с 3.1%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 250 на 254 лв. (с 1.6%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 73 на 84 лв. (с 16.0%).
 • Разходите за транспорт и съобщения остават без промяна - 178 лева.
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 104 на 131 лв. (с 26.1%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 187 на 208 лв. (с 11.4%).

През третото тримесечие на 2019 г. се отбелязва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При повечето хранителни продукти има увеличение на консумацията. По-съществено нараства потреблението на плодове - от 17.8 на 19.4 кг, на зеленчуци - от 25.8 на 27.1 кг, и на яйца - от 36 на 37 броя. Намаление се отчита при потреблението на хляб и тестени изделия - от 21.3 на 20.4 кг, и на кисело мляко - от 7.7 на 7.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.

Снимка 452958