1 938 лв. е общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г., показват данните на Националния статистически институт.

Това е ръст с 10.5% спрямо същото тримесечие на миналата година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.2%), следван от доходите от пенсии (28.7%) и от самостоятелна заетост (5.4%). Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 3%. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1.1%, а на доходите от пенсии - с 0.9%.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 969 на 1129 лв. (с 16.5%).
 • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 114 на 105 лв. (със 7.8%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 519 на 557 лв. (със 7.3%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 40 лв. (с 20.7%).
Общият разход през второто тримесечие се е увеличил, според НСИ

Общият разход през второто тримесечие се е увеличил, според НСИ

Разходите за здравеопазване са се увеличили с 23.5%

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура - 0.9%.

1 808 лв. пък е общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. Той се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.8%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.3%, а на разходите за жилище - с 0.4%. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, нараства с 0.8%, а на разходите за здравеопазване - с 0.3%.

2542 лв. на месец нужни за четиричленно семейство

2542 лв. на месец нужни за четиричленно семейство

С около 25 лв. се е покачила издръжката на живота

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 472 на 539 лв. (с 14.2%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 64 на 74 лв. (с 16.2%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 52 на 62 лв. (с 18.8%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 279 на 315 лв. (с 13.1%).
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 89 на 106 лв. (с 19.9%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 178 на 198 лв. (с 11.5%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 92 на 121 лв. (с 30.4%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 214 на 234 лв. (с 9%).

През третото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва:

 • По-съществено се увеличава потреблението на: плодове - от 18.7 на 20.1 кг, месо - от 8.5 на 9.1 кг, месни произведения - от 3.1 на 3.7 кг, картофи - от 6.6 на 7 кг, прясно мляко - от 4.4 на 4.6 л, яйца - от 37 на 39 броя.
 • Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.9 на 19 кг, и на кисело мляко - от 7.7 на 7.3 килограма.